Patient fick lungkollaps när kateter skulle läggas in i blodkärl

Patienten hade en tumörsjukdom och behövde en kateter i ett centralt blodkärl för cellgiftsbehandling. Flera försök gjordes innan man lyckades få in katetern i lämpligt blodkärl. Vid röntgenkontroll påvisades ingen komplikation och patienten fick åka hem.

Patienten återkom efter ett och ett halvt dygn på grund av andningssvårigheter och röntgen visade pneumothorax, det vill säga lungkollaps, på grund av att lungblåsor hade skadats i samband med försöken att lägga in katetern för cellgiftsbehandling.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-17

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-17

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m