Patient fick för hög insulindos, SU 535-428/14

Patient med diabetes som ska genomgå ortopedisk operation. Får på operationsdagen felaktigt en för hög dos insulin. Misstaget upptäcks omgående och patienten tas till intensivvårdsavdelningen för behandling och observation. Patienten är relativt opåverkad, men får under vårdtiden en blödningskomplikation i samband med provtagning i pulsåder.

Diarienummer: SU 535-428/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m