Patient drabbas av förträngning i lungven efter flimmerablationsingrepp, SU 535-307/15

Patient med svåra symptom av förmaksflimmer. Genomgick därför en så kallad flimmerablation. Under ingreppet uppstår en blödning men ingreppet fortsättes. Proceduren försvåras därvid liksom av patientens anatomi. Efter ingreppet fortsätter bekymren med flimmerepisoder och även tilltagande problem med stickningar i sidan samt andfåddhet. Efter cirka ett halvår blodiga upphostningar och utredning visar förträngning av lungven samt lunginfarkt i vänster underlob, vilket opereras. Postoperativt besvär av hosta och trötthet, men man bedömer att patienten troligen inte kommer att få bestående men, dock har komplikationerna medfört en stor belastning för patienten med ångest och oro som följd.

Diarienr SU 535-307/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m