Patient blev ej bedömd av läkare vid inläggning på sjukhuset

En patient återinlades på grund av försämring. Ledig vårdplats saknades på den avdelning där patienten tidigare vårdats, och patienten utlokaliserades till annat verksamhetsområde. Patienten fördes direkt till avdelningen utan att ha bedömts av läkare.

En svårt cancersjuk patient återinlades på grund av försämring. Ledig vårdplats saknades på hemavdelningen (avdelning där patienten tidigare vårdats), och patienten utlokaliserades till annat verksamhetsområde. Patienten fördes direkt till vårdavdelningen på det andra verksamhetsområdet utan att passera akutintaget för bedömning.

Hemavdelningens tjänstgörande onkologsjuksköterska gick till mottagande enhet och lämnade muntlig rapport till ansvarig kvällssjuksköterska. Ansvarig jourläkare kom ett par timmar senare till den aktuella avdelningen. Beslut om att avstå hjärtlungräddning saknades. Patienten försämrades. De två jourläkare som fanns på sjukhuset opererade, och mobilt intensivvårdsteam tillkallades. Patienten avled på vårdavdelningen innan jourhavande läkare på hemverksamhetsområdet hann komma.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-09

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-09

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m