Patient begick självmord efter att ha vårdats inom psykiatrin och därpå avböjt kontakt

Patienten var utskriven från senaste vårdtillfället i psykiatrisk slutenvård i april 2011 med planerad fortsatt uppföljning som dagpatient. Patienten avböjer därefter kontakt med sjukvården, och rapporteras senare av anhörig ha begått självmord.

Patienten hade tidigare vårdats enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård och sedan 2008 ett flertal gånger vårdats kortare perioder enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Under 2011 vårdades patienten inom psykiatrisk slutenvård vid flera tillfällen med uppföljning i dagvården med regelbunden kontakt med vårdpersonalen. Patienten var utskriven från senaste vårdtillfället i slutenvård i april 2011 med planerad fortsatt uppföljning som dagpatient. Patienten avböjer därefter kontakt med sjukvården, och rapporteras senare av anhörig ha begått självmord.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Gemensam arbetsmodell inom såväl öppen- som slutenvården. I denna ingår att patienter har en tydlig krisplan vid försämring.
  • Rutiner för inläggning direkt på vårdavdelning för de patienter som har en etablerad öppenvårdskontakt.

Socialstyrelsens beslut 2012-01-24

Socialstyrelsens bedömning: Anmälan bedöms innehålla en tillräcklig internutredning enligt anmälningsskyldigheten för lex Maria. Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits/kommer att vidtas, för att förhindra att liknande händelser upprepas.
    Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m