Patient avlider efter hjärtoperation SU 535-289/14

Patient med medfött hjärtfel som genomgår planerad hjärtoperation. Under operationen noteras misstänkta gasbubblor i blodbanan. Efter operationen blir patienten medvetslös och uppvisar tecken på hjärnsvullnad. På misstanke om så kallad gasembolisering genomförs tryckkammarbehandling, men patienten försämras och avlider.

Diarienr SU 535-289/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-01-08

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m