Patient avled på grund av blödning i samband med svår tumöroperation (SU 535-184/14)

Patient med stor tumör i lilla bäckenet som påverkade urinvägarna kraftigt och som tillvuxit snabbt de senaste åren. Operation bedömdes nödvändig, men tekniskt svår, varför kirurgi skedde med erfarna specialister från flera specialiteter. Under fridissektion av tumören uppstår en blödning djupt ner i lilla bäckenet som inte går att kontrollera. Trots massiva blodtransfusioner går patientens liv inte att rädda. 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-21

Ärendet avslutas

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m