Patient avled efter komplicerad narkosinledning, SU 535-317/14

En patient som tidigare gastric bypassopererats (fetmakirurgi), men fortfarande är mycket överviktig, insjuknar på grund av inklämt navelbråck med ileus och behöver akut bukkirurgi. Vid narkosinledningen kräks patienten massivt och får ner maginnehåll i lungorna. Patienten utvecklar svåra syresättningsproblem och multiorgansvikt och man planerar behandling med extracorporeal membranoxygenerering (hjärt- lungmaskin). Trots upprepade försök får man inte adekvat kärltillgång för att genomföra behandlingen. Patienten avlider ett dygn efter operationen.

Diarienummer SU 535-317/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-12-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m