Patient avled av hjärtinfarkt där diagnosen fördröjdes SU 535-46/14

Patient med känd hjärtsjukdom som insjuknar i hemmet med bröstsmärtor. Ambulanspersonalen tar EKG på misstanke om hjärtinfarkt. EKG sänds elektroniskt till Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hjärtintensivavdelningen där man finner EKG-förändringar som bedöms som diskreta och utan enhetliga tecken på pågående hjärtinfarkt. Patienten hänvisas till akutmottagningen, Östra sjukhuset. Vid ankomsten till akutmottagningen, Östra sjukhuset, befinns patienten vara försämrad med nu tydliga EKG-förändringar talande för pågående akut hjärtinfarkt. Därför transport till hjärtintensivavdelningen, Sahlgrenska sjukhuset. Patienten försämras under ambulanstransporten, läggs in på hjärtintensivavdelningen och får strax därefter hjärtstopp. På PCI-lab genomförs PCI under pågående hjärtstoppsbehandling med ballongvidgning på kranskärl som är tilltäppt. Patienten återfår inte puls och blodtryck och avlider.

Diarienummer SU 535-46/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-08-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m