Patient avled av hjärtinfarkt där diagnosen fördröjdes SU 535-46/14

Patient med känd hjärtsjukdom som insjuknar i hemmet med bröstsmärtor. Ambulanspersonalen tar EKG på misstanke om hjärtinfarkt. EKG sänds elektroniskt till Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hjärtintensivavdelningen där man finner EKG-förändringar som bedöms som diskreta och utan enhetliga tecken p�� pågående hjärtinfarkt. Patienten hänvisas till akutmottagningen, Östra sjukhuset. Vid ankomsten till akutmottagningen, Östra sjukhuset, befinns patienten vara försämrad med nu tydliga EKG-förändringar talande för pågående akut hjärtinfarkt. Därför transport till hjärtintensivavdelningen, Sahlgrenska sjukhuset. Patienten försämras under ambulanstransporten, läggs in på hjärtintensivavdelningen och får strax därefter hjärtstopp. På PCI-lab genomförs PCI under pågående hjärtstoppsbehandling med ballongvidgning på kranskärl som är tilltäppt. Patienten återfår inte puls och blodtryck och avlider.

Diarienummer SU 535-46/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-08-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m