Orolig patient kastade sig mot fönster och ådrog sig skador

En patient inom psykiatrisk tvångsvård kastade sig med huvudet före mot ett fönster och ådrog sig sår i huvudet, frakturer i halsryggen samt bröt näsan. Efter operation och intensivvård, följt av vård inom ortopedin vårdades patienten inom psykiatrin.

En patient, som vårdades inneliggande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, var orolig och rastlös och försökte springa mot dörren för att ta sig ut. Patienten begränsades till att vistas i en sektion av vårdavdelning och inne på denna sektion vakade en skötare. Patienten kastade sig med huvudet före mot ett fönster och ådrog sig sår i huvudet samt bröt näsan. Patienten gjorde motstånd mot att bli undersökt och lades i bälte. Patienten syddes i huvudet av kirurgjour. Påföljande dag genomfördes datortomografiundersökning av hjärnan och halsryggen. Undersökningen visade frakturer i halsryggkotor, vilka nästa dag opererades. Efter operationen vårdades patienten på intensivvårdsavdelning, följt av vård inom ortopedin och därefter ordinarie vårdavdelning inom psykiatrin.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-10

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-10 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m