Oprofessionellt agerande mot patient

En medarbetare har agerat oprofessionellt mot en patient.

Manlig medarbetare erkänner att han hanterat den terapeutiska relationen till en kvinnlig patient på ett helt oacceptabelt och oprofessionellt sätt.
       

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Det ingår i utbildningen av vår personal att kunna förhålla sig professionellt i terapeutiska relationer. Vederbörande har tagits ur tjänst och omplacerats.

Socialstyrelsens beslut 2012-01-03

Socialstyrelsens bedömning: Socialstyrelsen har vid sin granskning inte funnit några brister som rör kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten. Bristerna återfinns i den enskilde hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Socialstyrelsen bedömer att den berörde medarbetaren inte förhållit sig professionellt till patienten, som befann sig i en utsatt situation, och att patienten genom medarbetarens agerande utsatts för en uppenbar risk att försämras i sitt psykiska tillstånd. Socialstyrelsen kommer därför öppna ett särskilt ärende för granskning av medarbetarens agerande.
    Detta ärende avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m