Oprofessionellt bemötande

Anmälan rör en medarbetare som inte betett sig professionellt i kontakten med en patient.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Då händelsen kom till enhetschefs kännedom startade omedelbart intern utredning. Aktuell medarbetare avstängdes från sitt arbete under utredningens gång. På enheten genomfördes fördjupad kompetensutveckling runt värdegrund, gränssättning och bemötande.

Socialstyrelsens beslut 2012-06-28

Socialstyrelsens bedömning: Det har inte funnits några brister som rör kvalitet och patientsäkerhet i verksamheten. Bristerna återfinns i den enskilde hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Socialstyrelsen kommer att öppna ett särskilt ärende för granskning av dennes yrkesutövning. Vårdgivaren har vidtagit tillfredsställande åtgärder för att förhindra att händelser av liknande slag upprepas.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m