Operationsstart av sövd patient försenad i väntan på röntgenbilder

När patienten var sövd och operationen skulle starta visade det sig att systemet för bildvisning av röntgenbilder drabbats av driftsstörning. Det tog 45-50 minuter innan man kunde få fram röntgenbilder på papper så att operationen kunde påbörjas.

Patienten skulle opereras för tumörförändring på låret. När operationen skulle starta visade det sig att systemet för bildvisning av röntgenbilder drabbats av driftsstörning. Det tog 45-50 minuter innan man kunde få fram bilder på papper från Röntgenavdelningen så att operationen kunde påbörjas. Detta innebar att patienten låg i narkos under 45-50  minuter före operationsstart. Operationen fortlöpte därefter komplikationsfritt, och patienten kunde utskrivas till hemmet dagen efter.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-14

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m