Olyckligt fall på vårdavdelning gav fult sår och sepsis, SU 535-54/15

Patient som inläggs på sjukhus på grund av bältros som också engagerar vänster öga. Patienten vaknar nattetid, faller olyckligt och ådrar sig en stor sårskada på höger lår. Såret sys ihop men patienten utvecklar en cirkulatorisk chockbild och septikemi och överförs till intensivvårdsavdelning. Patienten avlider dock i bilden av cirkulatorisk svikt och njursvikt.

Diarienummer: SU 535-54/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m