Nyförlöst kvinna dog av hjärtinfarkt

En förstföderska födde ett barn efter en normal förlossning. Kort därefter drabbades kvinnan av hjärtstillestånd och kramp som tolkades som havandeskapsförgiftning. Kvinnan hade drabbats av stor hjärtinfarkt och avled.

Hos en förstföderska med BMI 45 i tidig graviditet och utan tidigare känd hjärtsjukdom, påvisades i sista veckan av graviditeten tecken på havandeskapsförgiftning. Förlossningen igångsattes i graviditetsvecka 42 + 1 och fortskred normalt och ett barn föddes påföljande dag. Patienten mådde väl under förlossningen. Några minuter efter förlossningen drabbades patienten av hjärtstillestånd och kort kramp som tolkades som ett krampanfall orsakad av havandeskapsförgiftning. Behandling startades snabbt och därefter återupplivning med hjärtkompressioner och ventilation. Hjärtlarm utlöstes, akut hjärtlung-räddning inleddes och patienten överfördes till intensivvårdsavdelning, där hon avled efter ett par dagar. Obduktion visade stor hjärtinfarkt.

Socialstyrelsens beslut 2011-03-03

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen inkomma med redovisning enligt följande:

  • Plan för genomförande av HLR-träning för förlossningsklinikens personal.
  • Plan för utbildning och träning av akuta tillstånd enligt ABCDE.
  • Rutiner som säkerställer att lämplig utrustning för akut omhändertagande finns tillgänglig och regelbundet funktionskontrolleras.

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 2011-04-15.

Läs Socialstyrelsens beslut som PDF

Socialstyrelsens beslut 2011-05-30

Ärendet avslutas. Begärd redovisning har inkommit.

Läs Socialstyrelsens beslut 2011-05-30

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m