Nervstimulator orsakade smärtsamma anfall SU 535-157/14

Patient med svårbehandlad epilepsi läggs in på Neurosjukvården för inopererande av elektrod nära vagusnerven samt pulsgenerator för elektrisk stimulering i syfte att minska de epileptiska anfallen. Elektrod och pulsgenerator inopereras och systemet provstimuleras via pacemaker. Patienten får postoperativt återkommande smärtattacker vilka initialt felaktigt tolkas som epileptiska anfall. Först med flera dagars fördröjning kontrolleras det inopererade systemet varvid man upptäcker att pulsgeneratorn är på och stimulererar på hög effekt med regelbundna intervall. Stimulatorn stängs av och anfallen försvinner. Händelsen medförde att patienten utsattes för smärtsamma anfall.

Diarienr SU 535-157/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-08-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m