Nedsatt rörlighet i arm och ben efter operation

Patienten opereras för att få en ileostomi. Operationen är tekniskt svår och komplikation under ingreppet medför att operationstiden förlängs betydligt. Efter operationen visar det sig att patienten drabbats av nedsatt rörlighet i vänster arm och i benen.

Patienten har Bechterews sjukdom, ulcerös colit, diabetes samt tablettbehandlat högt blodtryck och har tidigare fått en del av tjocktarmen bortopererad. Patienten har problem med frekventa tarmtömningar, varför man beslutar att operera bort ändtarmen och anlägga en ileostomi (tunntarmen får mynna ut genom bukväggen).

Operationen är tekniskt svår och komplikation under ingreppet medför att operationstiden förlängs betydligt. Efter operationen noteras att patienten har nedsatt rörlighet i vänster arm och i benen. Utredning har påvisat skada på nerverna till vänster arm och skuldra samt dubbelsidig påverkan på lårbensnerverna. Kontakt har tagits med neurorehabilitering.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Åtgärder inom områdena organisation, kommunikation, information, utbildning, kompetens samt procedurer och riktlinjer.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-11

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har vidtagit åtgärder som syftar till att liknande händelser inträffar. 

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-11 >>>.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m