Nedsatt njurfunktion efter operation

En venös blödning uppstod under operationen, och den åtgärdades med att man sydde över kärlet. Vidare utredning visade nedsatt njurfunktion på ena njuren och man kunde på röntgenundersökning endast se en av två njurartärer.

Patienten hade fått testikel bortopererad på grund av tumör och sedan har gått på kontroller. Vid en kontroll sågs misstänkt förstorade körtlar och där vävnadsbiopsi inte gav ett tydligt svar varför man beslöt att göra en laparoskopisk (titthåls-) bortoperation av körtlarna. Under operationen uppstod en blödning, varför man gjorde en öppen operation. En venös blödning uppstod och den åtgärdades med att man sydde över kärlet. Patienten inkom senare med krampanfall varvid man uppdagade högt blodtryck. Vidare utredning visade nedsatt njurfunktion på ena njuren och man kunde på röntgenundersökning endast se en av två njurartärer.

I detta ärende har det tidigare gjorts en enskild anmälan som är under utredning.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • WHOs checklista för säker kirurgi ska användas inför samtliga operationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Ny rutin för backup-funktion inom Urologi när det gäller operationer där flera specialiteter är inblandade.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-07

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har vidtagit adkevata åtgärder som syftar till att minska risken för ett upprepande eller begränsa effekterna av liknande händelser om de inte helt går att undvika.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-07 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m