Misstänkt kvarvarande artärkateter, SU 535-50/15

Patient som vårdas efter borttagande av intrakraniell förändring. När dragning av artärkateter ska göras är den ihoptejpad med perifer venkateter och mycket svår att avlägsna. När den är avlägsnad visar det sig att den inte var fullständig, antingen avklippt eller felkonstruerad. Misstanke fanns att del av slang låg kvar i artären. Patienten hade inga symtom och det fanns inga tecken på cirkulationsrubbning.Utredning görs och man finner ett 40 x 1 mm stort föremål i artären. Patienten opereras och en 4 cm lång något gummiartad, millimeter tunn tråd avlägsnas. Patienten fick kvarstanna på sjukhuset ett par dagar men kunde sedan utskrivas till hemmet. Patienten bedöms inte få några bestående men.   

Diarienr SU 535-50/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m