Missad hjärtinfarkt SU 535-55/15

Patient som haft intermittent bröstsmärta sedan 2-3 månader. Patienten ringde den aktuella dagen ambulans efter förnyade bröstsmärtor i vila. Smärtorna hade pågått i cirka 40 minuter men hade gått över när ambulansen kom. EKG togs av ambulanspersonalen och tolkades som invändningsfritt. Efter diskussion mellan patient och ambulanspersonal valde patienten enligt journaldokumentation att stanna kvar hemma och eventuellt uppsöka vårdcentral dagen därpå. Efterföljande dag fick patienten ånyo bröstsmärtor där det på ambulans-EKG syntes ischemiska förändringar. Patienten togs till sjukhus och på akutintaget konstaterades en akut ST-höjningsinfarkt.

Vid eftergranskning såg man att dessa förändringar fanns redan på amulans-EKG från första ambulansbesöket. Patienten genomgick en ballongsprängning men hade en nedsatt vänsterkammarfunktion, det vill säga hjärtsvikt som bestående symptom. Denna hjärtskada hade sannolikt kunnat minskas om patienten hade kommit till sjukhus redan efter det första ambulansbesöket eftersom patienten redan då hade en akut hjärtinfarkt.  

Diarienr SU 535-55/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m