Medicinska handlingar fanns inte tillgängliga

2011-02-22

Ambulans tillkallas till patient på äldreboende. Viktig medicinsk information fanns dock inte tillgänglig för ambulanspersonalen. Detta utgjorde en patientsäkerhetsrisk.

Patient boende på kommunalt äldreboende försämras och ansvarig sjuksköterska beställer ambulanstransport till sjukhus. Då ambulans anländer finns inga medicinska handlingar tillgängliga. Inte heller ansvarig sjuksköterska finns på plats.
Undersköterska som tillsammans med patienten väntar på ambulans har inte patientens identitetsuppgifter. Brist på tillgång till viktig medicinsk information har i detta fall utgjort en patientsäkerhetsrisk. Patienten kom inte till skada.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

En intern utredning pågår. Medicinskt ansvariga i kommunen har kontaktats för att initiera en utredning där som leder till åtgärder för att säkra överföring av nödvändig medicinsk information.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m