Matstrupe skadades vid hjärtultraljudsundersökning (SU 535-65/14)

I samband med en planerad hjärtoperation gjordes en hjärtultraljudsundersökning genom att en ultraljudssändare fördes ner i matstrupen. På grund av förträngning av matstrupen var det svårt att få ner sändaren och en skada uppstod i matstrupen. Buken fick öppnas på patienten för att kunna sy ihop skadan. Patienten är nu i det närmaste återställd.

Diarienummer SU 535-65/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-03-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m