MRSA-utbrott (SU 535-309/13)

Gemensam anmälan rörande tre patienter som drabbats av kompliktion med infektioner med abscessutveckling efter förlossning, samt ett barn som sekundärsmittats av modern.

Sårodlingar har visat växt av MRSA. Smittspårning via vårdhygien har gett vid handen att det rör sig om samma stam av MRSA.  Patienterna är hemskrivna, men har haft viss fortsatt kontakt för uppföljande kontroller. 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m