MR-undersökning tre år efter remiss visade tecken på Multipel Skleros

Patienten remitteras till neurologen för domning och nedsatt känsel nertill i ansiktet. Man skriver remiss för MR-hjärna, som ska genomföras inom fem till tolv veckor. MR-undersökningen utfördes efter tre år och visar förändringar förenliga med MS-plack.


Patient som remitteras till neurologen för domning och nedsatt känsel nertill i ansiktet. Patienten har även dubbelseende sedan flera år tillbaka. Vid besöket har besvären minskat. Man skriver remiss för MR-hjärna (magnetkameraundersökning av hjärnan) våren 2007 med frågeställning sjukdomsprocess i hjärnstam eller hjärnstamsnära. Remissen prioriteras på röntgen så att undersökningen ska genomföras inom fem till tolv veckor. Ett halvår efter remissen skrevs, kompletteras den med fråga om det är sjuklig förändring längs med nerven trigeminus på vänster sida av ansiktet. MR-undersökningen blev utförd tre år efter att första remissen skrevs och visar förändringar förenliga med MS-plack (ärrbildning i nervcellerna vid Multipel Skleros).

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Utvecklingsarbete för att öka genomströmningen av undersökningar.
  • Fått möjlighet att sända iväg undersökningar externt, vilket tillsammans med ökad produktion medfört att köerna till MR nu är betydligt bättre hanterade.
  • Startat produktionsplanering enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets modell, vilket underlättar planering eftersom uppföljning av remissinflödet blir tydligare.
  • Följer köläget månatligen, och försöker fortlöpande hantera trängande fall med förtur fortlöpande.
  • Infört rutin för att varje vecka systematiskt granska de remisser som inte fått tid inom medicinsk prioritering. Försöker då bereda dessa plats omgående internt eller hos extern vårdgivare.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-17

Socialstyrelsens bedömning: Patienten drabbades av en försenad behandling. Orsaker till händelsen har identifierats och vissa åtgärder har vidtagits och implementerats i verksamheten.

Vårdgivaren ska redovisa

  • samtliga genomförda åtgärder
  • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder samt
  • redovisning av plan för att införa ett "kontrollsystem för remisshantering i Melior".

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 28 september 2012.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-08-17 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m