Lungtransplanterad avled efter andningsproblem under vårdtiden


En kvinna genomgår en dubbellungtransplantation. Efter flytt till vårdavdelning drabbas hon av akuta andningsproblem. Man har svårigheter att föra ner andningsrör i patientens luftstrupe. Patienten får fortsatt intensivvård och avlider efter tre veckor.

En kvinna med allvarlig andningspåverkan genomgår en dubbellungtransplantation. Efter överflytt till vårdavdelning drabbas patienten av akuta andningsproblem. Akut hjärtlungräddning genomförs, men man har svårigheter att föra ner andningsrör i patientens luftstrupe för att säkerställa luftvägen, då viss utrustning saknas. Därefter får patienten fortsatt intensivvård och avlider efter tre veckor. Undersökningar under vårdtiden visar tecken på hjärnskador.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Översyn av rutiner och riktlinjer vid överflyttning av lungtransplanterade patienter från intensivvård till vårdavdelning
  • Översyn av jourorganisation och jourrutiner vid hjärt- och/eller lungtransplantationer.
  • Översyn av vårdavdelningens akututrustning och rutiner för dess användning.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-03

Socialstyrelsens bedömning: Verksamheten har sett över flera rutiner i syfte att höja säkerheten för patienterna. Socialstyrelsen betonar vikten av en noggrann uppföljning av vätskebalans över dygnet för denna patientkategori.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-03 >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m