Luftemboli i samband med CVK SU 535-326/14

Efter genomgången hjärnblödning drabbas en patient av svårartat kramptillstånd i hjärnans blodkärl vilket  kräver behandling med kramplösande  läkemedel. Detta läkemedel administreras lokalt i de aktuella blodkärlen via en kateter i en stor central ven (CVK). Patienten sövs. CVK:n placeras och ingreppet genomförs utan problem. Direkt efter väckningen syrsätter sig patienten oväntat dåligt. Akut ultraljudsundersökning av hjärtat visar att det finns luft i såväl höger som vänster hjärtkammare samt ett öppetstående hålrum (foramen ovale) däremellan. Man noterar också att luft från vänster hjärtkammare försvinner ut i systemcirkulationen. Fortsatt utredning visar att luft passivt sugits in i patienten via en skänkel på CVK:n där en backventil inte satts igen med propp. Patienten går direkt till behandling i tryckkammare och hålls fortsatt sövd. Tre dagar efter det inträffade görs en magnetkameraundersökning som i båda hjärnhalvorna visar flera perifera icke syrsatta områden vilket kan ha orsakats av små luftbubblor.     

Diarienr SU 535-326/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-01-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m