Kvarlämnad operationsduk upptäcks efter åtta år, SU 535-194/14

Patient som genomgick thoraxkirurgisk operation av stora kroppspulsådern och hjärtats kranskärl 2005. Genomgick ny operation samma dygn på grund av blödning. Åter aktuell åtta år senare på grund av tilltagande andnöd varvid utredning visar röntgentätt material i hjärtsäcken. Opereras varvid man konstaterar att det finns en kvarlämnad operationsduk från någon av hjärtoperationerna 2005. Efter operationen väsentligen återställd men har sannolikt haft symptom i form av andnöd och smärta mellan skulderbladen relaterad till den kvarglömda operationsduken under många år.

Diarienr SU 535-194/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-11-12

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m