Kabel till EKG-registreringsmaskin hamnar runt barnets hals

Ett sovande barn, 2,5 år gammalt, får kabeln till en EKG-registreringsmaskin runt halsen. Orsaken är att den tejp som ska hålla kabeln på plats under natten har lossnat. Barnet får inga men av händelsen.  

Ett 2,5-årigt barn ska genomgå en 48-timmars långtids-EKG-registrering. Patienten får på sedvanligt sätt kabeln ihopvirad och inlagd i en ryggsäck. Under natten ska kabeln tas ur ryggsäcken och ligga hoprullad med hjälp av tejp i sängen.

Andra dygnet efter middagssömnen vaknar barnet med kabeln mellan samlingsdosan och registreringsenhet virad om halsen. Tejpen som kabeln varit fästad med hade lossnat. Barnet är enligt föräldrarna mycket upprört.

Modern visar mobilfoto av barnets hals där röda märken syns tydligt. Dock finns inga märken kvar vid besöket cirka ett dygn efter händelsen och barnet uppvisar inga andra men då eller vid telefonkontakt sex dygn efter händelsen.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Tillverkaren är meddelad om händelsen och man har inom enheten slutat använda denna långa kabel för barn under åtta år eller 140 cm längd. Dessutom har skriftlig information om hur kabel ska placeras och fästas på patienten förtydligats och skärpts ytterligare.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-08

Socialstyrelsens bedömning: Beslutet att efter händelsen inte längre använda den aktuella produkten vid undersökning av små barn var en adekvat åtgärd.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m