Instrument fellevererat till operation, SU 535-268/14

Patient som på grund av infektion skulle opereras med utbyte av knäprotes till märgspik. Vid operationen upptäcktes att den märgspik som levererats var för fel sida och man fick istället fixera benet med yttre ställning. På grund av bristande sårläkning var sannolikt resultatet för patienten inte sämre än om märgspik inopererats, men risk för vårdskada förelåg ändå.

Diarienr SU 535-268/14


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-11-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m