Inflammationshämmande läkemedel gavs till patient med oklar buk före läkarens bedömning

Patienten söker med mycket ont i magen och skrivs in akut enligt gällande rutin. I väntan på kirurg har patienten mycket ont och får smärtstillning med inflammationshämmande tablett Ibumetin. Inflammationshämmande läkemedel bör ej ges före läkarbedömning.

Patienten söker med mycket ont i magen och hög feber, går framåtlutad och har ont vid urinering. Buken är mjuk men med ömhet nedanför naveln, då man undersöker buken. Patienten har tagit Alvedon i hemmet.

Patienten skrivs in akut enligt gällande rutin. I väntan på kirurg har patienten mycket ont och får smärtstillning med inflammationshämmande tablett Ibumetin. Patienten har förbättrats och vill gå hem, varvid sjuksköterska ger råd om att söka vårdcentral nästföljande morgon.

Patienten ångrar sig och vill bli bedömd av läkare vilket sker efter ett par timmar. Patienten har nu blivit förändrad i vissa prover, som ger misstanke om kirurgisk åkomma till patientens besvär. Efter undersökning av kirurg misstänks sprucken blindtarm med symptom sedan en vecka tillbaka. Behandling inleds. Patienter bör ej ges inflammationshämmande läkemedel innan patienten blivit bedömd av läkare eftersom symtomen då falskt lindras.

Det finns gällande rutiner där smärtlindring och inflammationshämmande medel ej ges före läkarbedömning.

Diarienummer SU 535-10/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-02-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-10/13

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m