Infektion i blodbanan och stroke efter kateterstyrt ingrepp på hjärtat SU 535-340/14

Patient med svårbehandlat förmaksflimmer som gav uttalade symptom. För att uppnå symptomlindring genomförs ett kateterstyrt invasivt ingrepp på hjärtat (s k lungvensisolering). Efter ett par veckor utvecklar patienten infektion i blodbanan (septikemi) och flera hjärninfarkter vilket eventuellt orsakats av en fistelbildning mellan matstrupe och blodkärl. Patienten genomgår rehabilitering på grund av stroke.

Diarienr SU 535-340/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-01-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m