Infektion efter borttagande av hudförändring, SU 535-364/15

Patient som tidigare opererats för basaliom och nu remitterats för blödande hudförändring på ryggen. Man finner ett flertal hudförändringar på ryggen och kyretterar och kryobehandlar de mest besvärande av dessa. Patienten uppsättes även för tid för excision av pigmentförändringen. Natten efter ingreppet insjuknar patienten i hög feber och påverkat allmäntillstånd och söker nästa dag akut och inlägges då på vårdavdelning. Man finner rodnad och vätskande sår på ett kyretterat område och man insätter behandling med antibiotika. Sårodling visar växt av bakterien gula stafylokocker medan odling från hals och blod inte visar någon bakterieväxt och lungröntgen är utan anmärkning. Patienten svarar bra på behandlingen och kan utskrivas till hemmet efter fem dygn.

Diarienr SU 535-364/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m