Hjärtsjuk patient med metastaserande skivepitelcancer får hjärtstopp under operation och avlider, SU 535-303/15

Äldre hjärt- och kärlsjuk patient med metastaserande skivepitelcancer är aktuell för operation av metastas. Preoperativt bedömd och utredd med bland annat arbets-EKG och ultraljud av hjärtat. Opereras i narkos med noggranna förberedelser. Vid operationsavslut får patienten hjärtstillestånd varvid avancerad hjärt- och lungräddning omgående påbörjas. Patienten svarar dock inte på behandlingen utan avlider.

Diarienr SU 535-303/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-01-12

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m