Hjärtsjuk patient fick cirkulationsstillestånd av antibiotika

Patient med hjärtmuskelsjukdom och pacemaker. Inremitteras på grund av försämring av lunginflammation. Patienten läggs in och får intravenös antibiotikabehandling, bland annat erytromycin. Några minuter efter påbörjad tillförsel får patienten cirkulationsstillestånd och hjärt- lungräddning startas. Patienten överförs till intensivvårdsavdelning för fortsatt vård. Patienten återhämtar sig utan ytterligare incidenter.

Ett par dagar före nämnd händelse togs ett EKG på patienten i samband med besök på akutmottagning inom sjukhuset. Vid eftergranskning ses att patienten har en förändring på EKG (förlängd QT-tid). Erytromycin kan utlösa rytmrubbningar hos patienter med förlängd QT-tid.

Diarienummer SU 535-82/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m