Hjärnblödning efter fall på sjukhuset

Patienten avvek vid ett tillfälle från vårdavdelningen, ramlade och slog i huvudet. Utredning visade att patienten fått hjärnblödning orsakad av fallet. Blödningen behövde inte opereras, och patienten kunde efter vårdtiden skrivas ut till korttidsboende.

En patient med kroniskt obstruktiv lungsjukdom och hjärtsvikt inkom på grund av smärta i bröstkorgen efter fall i hemmet en dryg vecka innan ankomsten. Patienten noterades också ha ökade andningsbesvär. Under vårdtiden var patienten av och till förvirrad. Patienten bedömdes vid inkomsten ha gångsvårigheter och gick med stöd. Patienten avvek vid ett tillfälle från vårdavdelningen, ramlade och slog i huvudet. Utredning visade att patienten fått hjärnblödning orsakad av fallet. Blödningen behövde inte opereras och patienten kunde efter vårdtiden skrivas ut till korttidsboende.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Ta in extra personal som vak när situationen kräver det.
  • Utarbetat kriterier för när extravak ska användas.
  • Bättre samarbete i personalgruppen kring patienter med fallrisk och konfusionstillstånd.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-16

Socialstyrelsens bedömning: Det kan inte accepteras att knappa resurser orsakar patientsäkerhetsrisker. Vårdgivaren är skyldig att se till att det finns den personal som behövs för den vård som ska bedrivas. Relevanta åtgärder har föreslagits.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m