Hemskickad trots misstänkt appendicit, SU 535-153/15

Patient som sökt på grund av akuta buksmärtor som pågått ett par timmar. Hade initialt erhållit smärtlindring med morfin. Vid undersökning på akutmottagningen av jourhavande kirurg var patienten opåverkad och mjuk i buken. Labmässigt sågs förhöjda inflammationsparametrar. Patienten blev hemskickad utan åtgärd och blev i ett senare skede, tre månader senare, opererad på grund av blindtarmsinflammation.

Diarienr SU 535-153/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m