Funnen död efter att ha uteblivit från besök inom psykiatrin

Patienten med psykiatrisk kontakt återföll i depressivitet men ville inte läggas in. Patienten uteblev från besök. Anhöriga meddelade senare att patienten var funnen död i hemmet. Obduktionsresultatet kan tyda på att döden orsakats av avsiktlig handling.

Patienten hade mångårig psykiatrisk kontakt, främst med öppenvården. Patienten kom till Sverige som 20-åring och hade traumatiska upplevelser från krig tidigare i livet.

Patienten återvände till sitt hemland en period men kom tillbaka till Sverige, varvid de psykiatriska problemen debuterade i form av ångest, återfall i depressivitet samt tvångstankar. Patienten har prövat flera läkemedel men påbörjat och avslutat medicinering på eget bevåg. Patienten hade även fått elbehandlingar som fick avbrytas. Patienten hade sitt senaste vårdtillfälle i början av 2012, därefter i öppenvården där man noterade försämring men patienten ville ej läggas in.

Under våren framkom återkommande självmordstankar men patienten nekade till aktiva självmordstankar/planer. Patienten uteblev från besök. Anhöriga meddelade senare att patienten var funnen död i hemmet. Obduktionsresultatet kan tyda på att döden orsakats av avsiktlig handling.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-08

Socialstyrelsens bedömning: Inga orsaker till händelsen har identifierats av verksamheten, och Socialstyrelsen gör samma bedömning.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-08 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m