Fraktur på lårben upptäcktes efter två månader

Patienten lades in med misstanke om en ny höftfraktur i samma höft som tidigare hade opererats. Vid den nya operationen sattes en protes in. Patienten hade svårt att gångträna efter operationen och skrevs ut till korttidsboende för fortsatt träning.

Patienten fick en infektion i operationssåret. Lades återigen in och opererades med borttagande av protesen på grund av infektionen. Vid detta tillfälle, knappt två månader efter första vårdtillfället, upptäcks ytterligare en fraktur på lårbenet. Denna fraktur bedöms i efterhand ha bidragit till patientens gångsvårigheter efter den första protesoperationen.

Efter lång vårdtid med flera operativa ingrepp i höften skrivs patienten ut till korttidsboende.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-25

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-25

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m