Fosterpåverkan efter igångsättning av förlossning (SU 535-81/14)

Omföderska där förlossning inducerades på grund av besvär av reumatologisk sjukdom. Induktionen inleddes under eftermiddagen och CTG-kurva registerades vid upprepade tillfällen, sista gången vid midnatt. Patienten fick därefter insomningstablett och smärtstillande för att kunna sova och nästa CTG-övervakning planerades kl 03:30. Eftersom patienten sov beslöts att avvakta med CTG och ny kurva kopplades först kl 05:24. CTG var då kraftigt avvikande och man kunde konstatera långsam hjärtrytm hos fostret. Urakut kejsarsnitt genomfördes och barnet var kraftigt påverkat och krävde intensivvård.

Diarienummer SU 535-81/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-02-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m