Förväxling av läkemedel till barn gav övergående reaktion SU 535-142/14

Patient med tumörsjukdom som vårdades på grund av infektion och skulle få antibiotikabehandling. Ordinerades läkemedlet Meronem intravenöst. Av misstag gavs i stället läkemedlet Vancomycin med samma koncentration och volym som i ordinationen av Meronem. Efter administration av Vancomycin reagerade patienten med obehag, rodnad, värme och klåda varvid man misstänkte att fel läkemedel givits. Patienten återhämtade sig snabbt. Det konstaterades att läkemedlet Vancomycin givits i fel spädning och alltför snabbt.

Diarienr SU 535-142/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-01-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m