Förväxling av Rh-positivt prov, SU 535-476/14

Omföderska med känd Rh-negativ blodgrupp föder barn på förlossningsavdelningen. Utskrivande barnmorska noterar att preliminärsvar på barnets blodgrupp visar Rh-negativt, varför patienten skrivs hem utan profylaxbehandling.

Tre dagar efter hemgången anländer fullständigt svar och vid genomgång ser man att barnet har blodgrupp A Rh-positiv, men att det i journal stod blodgrupp 0 Rh-negativt. Samma dag får modern information, immuniseringsprov tas och profylax inför eventuellt kommande graviditet ges, dock senare än inom rekommenderade 72 timmar.

Diarienummer: SU 535-476/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-07-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m