Försenad granskning av undersökning, SU 535-223/15

Patient genomgick datortomografiundersökning av thorax och bukorgan inför en operation. Rutinen är att granska thorax respektive bukorganen av subspecialister på olika sektioner. Thoraxorganen granskades samma dag. På grund av läkarbrist inom röntgens buksektion skickas polikliniska bukundersökningar till extern granskare. Aktuell patients undersökning hade sänts iväg, men återkallades för intern granskning eftersom operation skulle ske påföljande dag.

Återkallande av undersökning är en komplicerad teknisk process och bilderna blev låsta i systemet och var inte tillgängliga för granskning. Den remitterande enheten efterfrågade svar inför operation, men fick besked att svar inte var tillgängligt. Operationen utfördes enligt plan.

Åtta månader senare upptäcktes vid kontroll inom radiologin att det fann en obesvarad datortomografiundersökning av buken. Vid granskning hittades en mindre njurtumör. Fyndet har inte ändrat behandlingsstrategin. Vid uppföljande kontroll är tumören oförändrad.

Diarienummer: SU 535-223/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m