Försenad diagnos på grund av uppskjuten undersökning och väntetid till MR (SU 535-5/14)

Patient som genomgår slätröntgen rygg efter trauma, varvid man finner äldre kotkompressioner samt förkalkning i en kota. Förkalkningen hade tillvuxit sedan föregående undersökning två år tidigare. MR (Magnet Resonans Tomografi) rekommenderades. Patienten erbjöds MR inom ett par dagar, men behövde på grund av klaustrofobi undersökas i narkos, vilket inte kunde ske på den aktuella enheten. Remiss fördes till annan enhet som dock hade lång väntetid för narkosundersökningar. MR i narkos bokades in åtta månader efter ursprungligt remissdatum. Patient önskade dock en senare tid och ombokade undersökningen till ytterligare två månader senare. Resultatet av undersökningen visar metastaserande sjukdom.

Diarienummer SU 535-5/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-30

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m