Fördröjt återbesök för patient med hjärtbesvär SU 535-266/14

Patient som under flera år behandlats mot svår hjärtklappning med god effekt. På grund av att det så småningom blev en bieffekt med låg hjärtfrekvens och trötthet sattes medicinen ut. Man beslutade om kontroll med bandspelar-EKG och uppföljande återbesök. EKG-registreringen visade fortsatt oregelbunden hjärtrytm, men någon kallelse för återbesök blev aldrig skickad. Patient sökte själv kontakt via kontaktpunkten, men fick ej någon besökstid utan kom under vård först när hjärtbesvären förvärrades. Det krävdes då behandling med elkonvertering och inläggning av avancerad pacemaker. Händelsen innebar stor psykologisk påfrestning för patienten.

Diarienummer: SU 535-266/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-02-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m