Fördröjd behandling av infektion i ryggmärgskanalen SU 535-277/14

Patienten överfördes från annat sjukhus på grund av svår infektion. Utredning visade utbredd lunginflammation. Patienten upplevde förlamningskänsla i benen, vilket bedömdes bero på den svåra lunginflammationen. Senare utredning visade att symtomen berodde på ryggmärgspåverkan till följd av infektion i ryggmärgskanalen. Misstolkning av symtomen innebar en fördröjning av korrekt behandling, vilket kan påverka patientens framtida funktion.     

Diarienr SU 535-277/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-08-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslutet från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m