För tidigt fött barn drabbades av lungblödning och avled

Patienten fick sammandragningar i graviditetsvecka 27, och fördes till annat sjukhus, då det var fullt på neonatalvården. Barnet föddes där, intensivvårdades och mådde bra. Strax efter att man tagit bort det andningsstödjande röret i halsen avled barnet.

Patienten hade tidigare förtidsbörd, där barnet har kvarstående följder efter den för tidiga förlossningen. Under den graviditeten genomgick patienten en bukoperation. Under nu aktuell graviditet hade patienten fortsatta magbesvär. På grund av cervixinsufficiens (livmoderhalsen öppnar sig utan värkar) startades behandling och ett så kallat cerklage lades för att stärka livmoderhalsen.

Patienten sökte akut i graviditetsvecka 27, då ultraljud visade ett livaktigt foster som föreföll vara normalstort. Patienten återgick till hemmet. Patienten sökte ånyo samma kväll på grund av sammandragningar, och patienten lades då in för observation och värkdämpande medicin gavs.

Neonatalverksamheten (för vård av nyfödda) hade reducerat antal vårdplatser på grund av personalbrist samt smittspridning och var fullbelagt. Neonataljouren kontaktade då annat sjukhus för att efterhöra deras platssituation, och man meddelade därifrån att man kunde ta emot barn ifrån vecka 27+0.

Förlossningsläkaren gjorde bedömningen att man på nämnda sjukhus kunde handlägga mammans tarmsjukdom och att man hade tillräcklig obstetrisk kompetens för denna förlossning. Neonatalbakjouren gjorde bedömningen att kompetensen var god för att ta hand om nyfött barn i veckan 27+0.

Patienten överfördes till det andra sjukhuset och barnet föddes där. Barnet intensivvårdades i två dygn, var välmående och man kunde ta bort den andningsstödjande rör barnet hade i halsen. Strax efter denna åtgärd drabbades barnet av svår lungblödning och avled.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-04

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-04

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m