För hög dos Vancomycin given

Sjuksköterska 1 ska administrera ordinerad antibiotika Vancomycin 5 mg/ml. Inställning på maxvolym på sprutpumpen missas att ställas in innan infusionen startas. Infusionen startas. Pumpen säger ifrån då sprutan är tom. Sjuksköterska 2 upptäcker detta. Patienten har då fått 3 gånger för hög dos (sprutan innehöll  större mängd läkemedel än vad patienten skulle ha, då den aktuella avdelningen alltid beställer färdigblandade sprutor med läkemedlet 5 mg/ml från apoteket).

Läkare kontaktas. Prover i form av läkemedelskoncentration tas och man följer patientens kreatininnivåer. Hörselscreening utförs. Följande två doser av medicinen seponeras. Läkare informerar föräldrar om vad som hänt. Patienten mådde hela tiden bra och har ej visat några tecken till skada. Inte heller visade provsvaren Kreatinin eller hörselscreening något avvikande. Ytterligare hörseltest kommer att utföras senare.

Ärende SU 535-278/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m