Felaktig läkemedelsdosering SU 535-130/14

Äldre patient med flera kända kroniska sjukdomar. Planerad för operation med insättande av så kallad stent för att förbättra möjligheterna till födointag. I väntan på operation inkommer patienten på grund av tilltagande svårigheter att äta och dricka samt smärtor. Behandlas med slang via näsan till magsäcken för att tillgodose behov utav näring. Insätts på morfin lösning sex gånger dagligen mot smärtor. Utvecklar inom kort tilltagande trötthet och balanssvårigheter. Man misstänker överdosering av morfin och upptäcker att morfin har administrerats i högre dos än vad som var avsett. Patienten behandlas med motmedel (antidot) och övervakas ett dygn på en akutvårdsavdelning. Fortsatt mycket trött, balanssvårighter och uppvisar även hallucinationer och förvirring. Först efter en knapp vecka är patienten återställd.

Diarienr SU 535-130/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-12-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m