Rätt behandling kan ha försenats vid svårdiagnostiserad cancer

Patienten diagnostiserades ha lungcancer 2006 och behandlades för detta. Utredning 2011 diagnostiserade lymfcellscancer. Om patienten redan från början hade lymfcellscancer skulle annan behandling ha insatts. Patienten behandlas nu för Hodgkins lymfom.

Patienten diagnostiserades ha lungcancer 2006. Diagnosen baserades bland annat på utlåtandet från ett vävnadsprov. Efter försämring av sjukdomen utfördes 2009 vävnadsprov från lymfkörtel. Behandling mot den primärt satt diagnosen lungcancer fortsatte. Utredning 2011 diagnostiserade lymfcellscancer på ett lymfkörtelvävnadsprov. Om patienten redan från början hade lymfcellscancer skulle ett annat omhändertagande och annan behandling ha insatts. Patienten behandlas nu vid hematologisk enhet under diagnosen Hodgkins lymfom.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • I remiss noggrant formulera kliniska upplysningar.
  • Tillse tillräckligt stora vävnadspreparat för bedömning.
  • Färga vävnadspreparaten adekvat för fullständig diagnostik.
  • Komplettera klinisk och cytologisk undersökning för fullständig diagnostik.

Socialstyrelsens beslut 2012-06-29

Socialstyrelsens bedömning: Patienten drabbades av en allvarlig vårdskada. Patienten har inte fått vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet då underlaget för diagnos och behandling var bristfälligt.

Vårdgivarens åtgärder i syfte att minska risken för en upprepning av liknande händelse är adekvata om de genomförs och efterlevs.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m