Elektrodplatta för elektrisk stimulering av magsäcken orsakade blödning

En patient får behandling med elektrisk stimulering av magsäcken, så kallad pacemaker. Efter avslutad behandling lämnas elektrodplattan kvar. När patienten senare utreds för misstänkt magblödning upptäcker man att elektrodplattan har orsakat blödningen. 

En patient med komplicerad sjukhistoria fick behandling med elektrisk stimulering av magsäcken, så kallad pacemaker, på grund av svårbehandlat illamående. Behandlingen avslutades 2009 på grund av otillräcklig effekt, men man beslutade att lämna kvar elektrodplattan, eftersom man bedömde att risken med en ny operation för att ta bort den var alltför stor. Då patienten hade svårt att äta fick hon senare en Perkutan gastrostomi (PEG), som är en slang som läggs genom bukväggen till matsäcken genom vilken man kan tillföra föda. 2013 utreddes patienten för misstänkt magblödning och man upptäckte att elektrodplattan hade bidragit till blödningen, sannolikt på grund av att en PEG lagts i samma område. Denna komplikation är mycket ovanlig och man bedömde att i det aktuella fallet var riskerna med en ny operation större än riskerna med att lämna kvar elektrodplattan.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-31

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-31

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m